Kennisbank engineering


venturi

Venturi

Venturi Het meest gebruikelijke drukverschilapparaat is een Venturi flow meter die voor debietmeting wordt gebruikt. Venturi debietmeters meten de stroming …
buckling

Buckling

Buckling Buckling (knik) is een proces waarbij een structuur geen belasting kan weerstaan met zijn oorspronkelijke vorm, hierdoor verandert het …
Sterkteberekening

Sterkteberekening

Sterkteberekening Om pijpleidingsystemen te ontwerpen moet er een sterkteberekening uitgevoerd worden door een piping engineer. Hier zullen we uitleggen welke …
kijkglasachtergrond 1

Kijkglas

Kijkglas Voor het waarnemen van een stromingspatroon met het blote oog is het toepassen van een kijkglas de simpelste oplossing …
boutverbinding

Boutverbinding

Boutverbinding Voor berekeningen van drukvaten zijn de AD-merkbladen in dit geval AD-blad B7 maatgevend voor het berekenen van een boutverbinding …
drukvat

Drukvat

Drukvat Tanks, pijpaansluitingen of een drukvat waarin een overdruk heerst of kan ontstaan die groter is dan 0,1 bar, zijn …
kunststoffen

Kunststoffen

Kunststoffen Kunststoffen zijn zowel in de techniek als in het dagelijkse leven een bekend begrip en wordt veelvuldig toegepast. Om …
constructeurengineering

Constructeur

Constructeur Een constructeur moet ervoor zorgen dat constructies of andere fysische objecten aan hun sterkte eisen voldoet en tegelijk de …