THERMISCHE ANALYSE


THERMISCHE ANALYSE

Een thermische analyse wordt veel toegepast met betrekking tot productontwerpen. Hierbij worden de principes van geleiding, convectie en straling gesimuleerd. Veel materialen en producten hebben temperatuurafhankelijke eigenschappen; dit maakt het analyseren van de impact van warmte en het waarborgen van thermisch beheer van structuren en vloeistoffen cruciaal bij productontwikkeling.

Om kosten en tijd te verminderen tijdens een productontwikkeling zijn traditionele prototyping en testen grotendeels vervangen door simulatie gestuurde ontwerpprocessen. Hierdoor kunnen product prestaties makkelijk en snel voorspeld worden met eenvoudig aan te passen computermodellen. Bij HIGTEC kunnen we de luchtstroom, temperatuurverdeling en warmteoverdracht simuleren om uw product vroeg in de ontwerpfase te analyseren en te optimaliseren.


thermische anlayse


   Voordelen thermische analyse 

  • Sneller op de markt, met minder prototyping.
  • Snel schakelen tijdens de ontwerpfase.
  • Optimaliseer uw ontwerp om de productiekosten te verlagen.
  • Ontwikkel diepgaande productkennis en kwantificeer afwegingen.
  • Warmte en stromingsanalyse van complexe ontwerpen.
  • Voorspel piektemperaturen en voorkom uitval.
  • Ontwikkel de juiste omgevingstemperatuur voor uw product.


Thermische analyse

HIGTEC kan zowel thermo mechanische als warmteoverdrachtsanalyses uitvoeren. Bij een thermische analyse houden we rekening met de energiebalans van het systeem. En bij het onderzoeken van thermo mechanische componenten kunnen ook de effecten van thermische belastingen op vaste stoffen worden meegenomen. Voor veel industriële toepassingen is het simuleren van de stressrespons op thermische belastingen en het begrijpen van storingen essentieel.thermische analyse

thermische analyse

Thermische analyse geleiding

Geleiding verwijst naar een warmteoverdracht tussen stoffen (meestal vaste stoffen) die indirect contact met elkaar hebben. In theorie gaat warmte-energie van het warme naar het koude uiteinde van de stof en is het direct gerelateerd aan de geleidbaarheid van het materiaal. HIGTEC biedt thermische analyses aan voor verschillende soorten toepassingen waarbij warmte en energie belangrijke studieparameters zijn. We kunnen geleiding tussen verschillende materialen simuleren en ook temperatuurafhankelijke geleiding modelleren.Thermische analyse convectie

Convectie verwijst naar de overdracht van warmte tussen twee gebieden, door de beweging van vloeistoffen. Het komt veel voor bij vloeistoffen en gassen. Convectie treedt op wanneer vloeistofmoleculen warmte absorberen en van dichtheid veranderen, wat leidt tot convectiestromen. Als u een complex model heeft en een voorspelling wilt maken van de warmteoverdracht dan biedt HIGTEC u de juiste analyses.thermische analyse

thermische analyse

Thermische analyse straling

Straling is de overdracht van warmte door elektromagnetische golven. Bij productontwerpen gaat straling meestal een rol spelen bij hoge temperaturen. Een goed verwarmd onderdeel geeft zijn energie af aan de omgeving in de vorm van een stralingswarmteoverdracht. De emissiviteitswaarde is afhankelijk van het type oppervlak. Straling kan daarom worden gebruikt om een ​​warmteverlies in componenten met een hoge temperatuur te analyseren. HIGTEC ondersteunt oppervlakte- tot omgevingsstraling, gebruikelijk in een breed scala van toepassingen.Thermische analyse

PRIJZEN

BASIS ANALYSE

v.a. €300,-
Vinkje, lettertype Segoe UI Symbol, tekencode 2714 hex. Analyse
Vinkje, lettertype Segoe UI Symbol, tekencode 2714 hex. Rapportage

PRO ANALYSE

 v.a. €650,-
Vinkje, lettertype Segoe UI Symbol, tekencode 2714 hex. Analyse
Vinkje, lettertype Segoe UI Symbol, tekencode 2714 hex. Rapportage

ADVANCED ANALYSE

 v.a. €950,-
Vinkje, lettertype Segoe UI Symbol, tekencode 2714 hex. Analyse
Vinkje, lettertype Segoe UI Symbol, tekencode 2714 hex. Rapportage

CUSTOM ANALYSE

op aanvraag
Vinkje, lettertype Segoe UI Symbol, tekencode 2714 hex. Analyse
Vinkje, lettertype Segoe UI Symbol, tekencode 2714 hex. Rapportage